Mając na uwadze treść mpzp, czy można zrealizować budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny z dachem płaskim? - OpenLEX

Mając na uwadze treść mpzp, czy można zrealizować budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny z dachem płaskim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Anna
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor planuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie, gdzie obowiązuje mpzp, który stanowi w dziale zagospodarowanie terenu elementarnego i kształtowanie zabudowy: a) Budynki mieszkalne: - wolnostojące, bliźniacze, szeregowe lub atrialne; - do 3 kondygnacji nadziemnych; trzecia kondygnacja nadziemna w poddaszu. b) Budynki techniczno-gospodarczej obsługi – do 2 kondygnacji nadziemnych; druga kondygnacja nadziemna w poddaszu. c) Maksymalna wysokość budynków mieszkalnych: - do 10m dla obiektów lub ich części o przekryciu nachylonym do 25 stopni włącznie; - do 12m dla obiektów lub ich części o przekryciu nachylonym od 25 stopni. d) Maksymalna wysokość pozostałych obiektów: - do 6m dla obiektów lub ich części o przekryciu nachylonym do 25 stopni włącznie; - do 8m dla obiektów lub ich części o przekryciu nachylonym od 25 stopni. e) Dla przekrycia budynku dachem dwu- lub wielospadowym, obowiązuje kąt nachylenia połaci od 25 stopni do 45stopni na powierzchni nie mniejszej niż 50% całej powierzchni przekrycia obiektu, mierzonej w rzucie poziomym dachu; na pozostałej powierzchni przekrycia obiektu - kąt nachylenia połaci dowolny, jednak nie większy niż 45 stopni. f) Najwyższa lub najdłuższa kalenica dachu powinna być równoległa do linii zabudowy w sytuowanych wzdłuż tej linii budynkach mieszkalnych.

Mając na uwadze ww. treść mpzp, czy można zrealizować budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny (parter, piętro) z dachem płaskim?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?