Który z podmiotów realizuje obowiązki związane z wprowadzaniem sprzętu - podmioty zamawiające prowadzące działalność lub zamieszkujące państwa UE lub inne, czy też firma polska wysyłająca sprzęt?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o odpowiedź w zakresie obowiązków podmiotów eksportujących sprzęt elektryczny i elektroniczny poza granice Polski. Podmiot posiada siedzibę na terenie Polski i zgodnie z ustawą z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1893) – dalej u.z.s.e.e. jest wprowadzającym sprzęt elektroniczny będący też wyrobem medycznym na rynek (polski), a także jego dystrybutorem (na rynku polskim). Działalność podmiotu polega również na eksporcie ww. sprzętu poza granice Polski - do krajów UE i poza. Odbiorcami i jednocześnie zamawiającymi sprzęt poza granicami Polski są podmioty instytucjonalne - np. placówki służby zdrowia lub osoby fizyczne.

Kto jest wprowadzającym i dystrybutorem sprzętu w takim przypadku?

Który z podmiotów realizuje obowiązki z tym związane - podmioty zamawiające (w tym osoby fizyczne) prowadzące działalność lub zamieszkujące państwa UE lub inne, czy też firma polska wysyłająca sprzęt?

Czy z tego tytułu firma polska obowiązana jest w szczególności zgodnie z art. 13 i art. 37 u.z.s.e.e. zamieszczać i dołączać do sprzętu stosowne informacje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX