Który z organów będzie właściwy do zajęcia stanowiska w przypadku sprzedaży nieruchomości, która sąsiaduje z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na rzecz sądów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 15 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który z naczelnych organów administracji rządowej będzie właściwy do zajęcia stanowiska w rozumieniu art. 19 ust. 1 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. w przypadku sprzedaży nieruchomości, która sąsiaduje z nieruchomościami oddanymi w trwały zarząd na rzecz sądów, a zatem zgodnie z rozporządzeniem jest przeznaczona na cele obronności i bezpieczeństwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX