Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2020 r.

PYTANIE

W lipcu 2019 r. matka samotnie wychowująca troje nieletnich dzieci z uwagi na bezdomność została umieszczona przez ośrodek A w Schronisku dla Samotnych Matek.

W placówce zapewniano całodzienne posiłki, a opłaty związane ze schroniskiem opłacał OPS A , który kierował ww. rodzinę. Rodzina przebywała w schronisku do końca 2019 r. Na terenie OPS B, gdzie mieściło się schronisko rodzina pobierała świadczenie rodzinne i wychowawcze. W maju 2020 r. OPS B na terenie, którego znajdowała się rodzina zwrócił się z prośbą o refundację kosztów posiłków w szkole, do której uczęszczały dzieci w okresie wrzesień-grudzień 2019 r.

Który z ośrodków jest właściwy do ponoszenia kosztów związanych z posiłkami w szkole za okres wrzesień-grudzień 2019 r. oraz czy ośrodek B może domagać się zwrotu poniesionej opłaty od gminy ostatniego miejsca zameldowania rodziny na pobyt stały i w jakim terminie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?