Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka kończy rok podatkowy 31 marca 2020 r.

Jak ma wykonać obowiązki dot. zatorów płatniczych, jeżeli zatrudnia mniej niż 250 pracowników jej przychody za rok zakończony 31 marca 2019 r. przekroczyły 50 mln EUR, a roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR?

Czy status dużego przedsiębiorcy wg tej ustawy różni się od tego jaki ustala się dla potrzeb JPK?

Jak przelicza się EUR na PLN, wg jakiego kursu?

Który rok podatkowy jako pierwszy spółka ma uwzględnić przy ustalaniu statusu przedsiębiorcy dla celów wykonania obowiązków ustawy o zatorach płatniczych, czy ten zakończony 31/03/2019, czy ten zakończony 31/03/2020?

Dla celów JPK weryfikuje się dodatkowo dwa kolejno po sobie następujące lata w celu weryfikacji przekroczenia.

Jak jest w przypadku nowej ustawy o zatorach płatniczych, gdyby spółka przekroczyła sumę bilansową i obroty za rok zakończony 31/03/2020 r.?

Czy i kiedy spółka musi wysłać do kontrahentów oświadczenie oraz kiedy po praz pierwszy zaraportować swoje terminy płatności do MF?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?