Który przepis ustawy o VAT mówi o tym, że w podstawie opodatkowania nie uwzględniamy samego podatku, który przecież również jest elementem zapłaty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jabłoński Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 15 listopada 2016 r.

PYTANIE

W art. 29 ustawy o VAT uchylonym z dniem 1.01.2014 było napisane, że "Podstawą opodatkowania jest obrót ... Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku". W art. 29a, który obowiązuje obecnie i który w sensie merytorycznym zastąpił ww. art. 29, jest napisane, że "Podstawą opodatkowania ... jest wszystko, co stanowi zapłatę". Czytając ten przepis można odnieść wrażenie, że brakuje w nim zastrzeżenia, że aby ustalić podstawę opodatkowania, od tego co stanowi zapłatę należy odjąć sam podatek. Na marginesie, takie zastrzeżenie znajdziemy za to np. w art. 119 ustawy o VAT. Nie potrafię w ustawie znaleźć w jaki sposób powinien być obliczany podatek należny (poza art. 85). Logika i doświadczenie podpowiadają, że podatek to iloczyn podstawy opodatkowania i stawki podatku, ale nie potrafię takiego zapisu znaleźć w ustawie o VAT, ani w Ordynacji Podatkowej.

Z jakiego przepisu wynika sposób ustalania VAT?

Który przepis mówi o tym, że w podstawie opodatkowania nie uwzględniamy samego podatku, który przecież również jest elementem zapłaty?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access