Który pracodawca powinien wystawić PIT-4R za przejętych pracowników ?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Z dniem 1 września 2020 r. powstał zespół szkolno-przedszkolny, w skład którego weszły Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Pracownicy placówek przeszli do zespołu na dotychczasowych umowach o pracę na podstawie art. 231  k.p. Stosunek pracy części zatrudnionych ustał przed 1 września i nie weszli do zespołu. PIT-11 za pracowników nieprzejętych wystawiły dotychczasowe placówki szkoła podstawowa i przedszkole, za pracowników przejętych PIT-11 wystawi zespół. Kto i za których pracowników powinien wystawić PIT-4R?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access