Który organ wszczyna postępowanie w sprawie uchylenia decyzji oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych? - OpenLEX

Który organ wszczyna postępowanie w sprawie uchylenia decyzji oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba pobiera świadczenie pielęgnacyjne na matkę na decyzję wydaną przez SKO.

Przy weryfikacji osoby do zasiłku rodzinnego okazało się, że osoba ta wykonywała pracę na podstawie umowy zlecenia w okresie od 1.06.2020 r. do 30.09.2020 r.

Który organ wszczyna postępowanie w sprawie uchylenia decyzji oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, a następnie wydaje decyzję uchylającą oraz decyzję zwrotową, organ I instancji czy SKO, które przyznało decyzją świadczenie pielęgnacyjne dla tej osoby?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX