Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Analiza akt sprawy wykazała, iż na przebudowę drogi krajowej decyzję wydał wojewoda, a na przebudowę drogi krajowej na działkach gminy decyzję wydał starosta w 2009 r.

Czy na dzień wydania decyzji, tj. w 2009 r., starosta był władny wydać decyzję?

Organ wyższego rzędu rozpatruje odwołanie od decyzji wznowieniowej starosty. Skarżący w odwołaniu od decyzji wznowieniowej podniósł kwestię braku wjazdu z drogi krajowej.

Czy kwestia ta będzie przedmiotem wznowienia decyzji wojewody, a nie starosty?

Skarżącemu należy wskazać, iż od decyzji wojewody służy mu wznowienie postępowania.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?