Który organ udziela zgody wodnoprawnej na wykonanie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ jest właściwy do udzielenia zgody wodnoprawnej na wykonanie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty - zarząd zlewni czy nadzór wodny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX