Który organ powinien wydać decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Świadczeniobiorca pobierał świadczenie wychowawcze w innym ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na poprzednie miejsce zamieszkania. W obecnym okresie świadczeniowym pobiera świadczenie wychowawcze w naszym ośrodku, ponieważ tutaj zamieszkuje. Poprzedni ośrodek przesłał komplet dokumentów, z których wynika, iż osoba ta pobrała nienależnie świadczenie wychowawcze w poprzednim okresie świadczeniowym.

Który organ powinien wydać decyzję w sprawie nienależnie pobranych świadczeń?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access