Który organ powinien wydać decyzję w przypadku ujawnienia prac ziemnych terenie objętym zakazem zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązuje zakaz zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi oraz nadsypywania gruntu na terenie osuwiskowym i zagrożonym występowaniem osuwisk z wyjątkiem prac, na których realizację dokonano zgłoszenia lub uzyskano decyzję administracyjną.

Który organ powinien wydać decyzję w przypadku ujawnienia prac ziemnych na takim terenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX