Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2014 r.

PYTANIE

W zakładzie, na którego terenie znajduje się instalacja wymagająca pozwolenia zintegrowanego, znajduje się też instalacja zaliczana do mogących potencjalne znacząco oddziaływać na środowisko wymagająca zgłoszenia w zakresie emisji do powietrza.

Który organ ochrony środowiska jest właściwy do przyjęcia zgłoszenia tej instalacji niewymagającej pozwolenia na wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza (niepowiązanej z instalacją IPPC), uwzględniając postanowienia art. 378 ust. 1 i 2a pkt 1 oraz 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację