Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ (starosta czy RDOŚ) jest organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia (art. 152 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. oraz art. 378 p.o.ś.) instalacji emitującej pola elektromagnetyczne, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko – stacji bazowej telefonii komórkowej znajdującej się na terenie zamkniętym - linii kolejowej PKP?

Czy taki teren jest terenem zamkniętym w rozumieniu terenów zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej?

Jeśli tak, to proszę wskazać konkretny przepis w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 18.07.2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz.U. z 2003 r. nr 141 poz. 1368) lub inne powiązane przepisy z innych ustaw lub rozporządzeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?