Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 11 lipca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ jest właściwy w sprawie wydania odstępstwa dotyczącego odległości inwestycji od obszaru kolejowego: starosta czy wojewoda?

Chodzi o wykonywanie robót ziemnych oraz usytuowanie obiektu budowlanego jakim jest droga - dotyczy drogi wojewódzkiej lub krajowej sąsiadującej z terenem kolejowym?

We wcześniejszych pytaniach-odpowiedziach w zakresie odstępstwa z art. 57 ust.1 ustawy o transporcie kolejowym rozpatrywano przypadki budowy obiektu - budynku mieszkalnego w sąsiedztwie linii kolejowej - gdzie bez wątpienia to starosta, jako organ kompetentny do wydania decyzji pozwolenia na budowę dla tego budynku wydaje również postanowienie - zgodę na odstępstwo w zakresie terenów kolejowych. Moje pytanie dotyczy sytuacji gdzie obiektem nie jest budynek, a droga wojewódzka lub krajowa, dla której decyzję ZRID czy pozwolenia na budowę wydaje wojewoda, a nie starosta.

Czy wówczas również wojewoda wydaje stosowne odstępstwo w zakresie terenów kolejowych sąsiadujących z inwestycją drogową czy wciąż starosta?

Pytanie jest o tyle istotne, że w chwili obecnej przy rozbudowie 2 różnych dróg wojewódzkich stosowne postanowienie wydane jest dla jednej drogi od starosty, a dla drugiej drogi od wojewody i każdy z tych organów powołuje się na dokładnie te same przepisy ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy - Prawo budowlane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?