Który organ jest właściwy w sprawie w przypadku, kiedy usunięcie drzew jest na terenie działki, która jest własnością Skarbu Państwa, a działka oddana została w używanie Gminie na podstawie umowy użyczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Dziamski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ jest właściwy w sprawie w przypadku, kiedy usunięcie drzew jest na terenie działki, która jest własnością - Skarbu Państwa - Starosta - a działka oddana została w używanie Gminie na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Starostą reprezentującym Skarb Państwa a Gminą?

Kto powinien wydać decyzję na wycinkę drzew?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX