Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dorska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ jest właściwy w sprawie egzekucji rozbiórki obiektu tymczasowego tj. o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 24 pr. bud., stanowiącego zaplecze budowy, jeżeli organ w decyzji o pozwoleniu na budowę, nie określił czasu jego użytkowania i rozbiórki zgodnie z art. 37 pr. bud., stwierdził natomiast wygaśniecie pozwolenia z uwagi na upływ terminu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?