Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ jest właściwy do zajęcia stanowiska w sprawie odcieków z płyty obornikowej spływających z terenu należącego do rolnika będącego osobą fizyczną na nieruchomość stanowiącą własność osoby trzeciej?

Na adres starostwa burmistrz przesłał skargę osoby fizycznej, dotyczącą zalewania jej ogrodu przydomowego odciekami z płyty obornikowej usytuowanej na posesji rolnika będącego osoba fizyczną. Jednocześnie z treści pisma przewodniego burmistrza wynika, że nie zajął on stanowiska w sprawie. Domaga się natomiast sprawdzenia szczelności płyty przez nadzór budowlany. Czy rzeczywiście jest to sprawa nadzoru budowlanego, a nie burmistrza? Jak powinniśmy się zachować w tej sprawie? Czy przesłać adresowane do tutejszego starostwa przedmiotowe pismo wraz z załączoną skargą do nadzoru budowlanego (jak wynika z jego treści) czy też odesłać je burmistrzowi z adnotacją, że jest to sprawa burmistrza a nie nadzoru budowlanego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?