Który organ jest właściwy do zajęcia stanowiska w sprawie decyzji określającej wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla ls rosnącego na terenie będącym własnością Skarbu Państwa lub ls na działce będącej własnością Starosty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 28 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto jest organem kompetentnym do zajęcia stanowiska w sprawie wydania decyzji określającej wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej dla ls rosnącego na terenie będącym własnością Skarbu Państwa (gospodarujący Starosta - Minister Środowiska wyraźnie zaznaczył, że żadnych decyzji w przedmiocie nie wydaje a jedynie z uwagi na fakt, iż sprawuje nadzór, to kontroluje prawidłowe wykonanie zadań z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z dokumentacją urządzeniową lasu) lub ls na działce będącej własnością Starosty?

Kto zleca i kto płaci za dokumentację urządzeniową lasu : UPUL i inwentaryzację stanu lasu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX