Który organ jest właściwy do ustalenia prawa do dodatku osłonowego osobie, która została umieszczona w DPS w innej gminie? - OpenLEX

Który organ jest właściwy do ustalenia prawa do dodatku osłonowego osobie, która została umieszczona w DPS w innej gminie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba w miesiącu styczniu 2022 r. zamieszkiwała w gminie G i tam złożyła wniosek o dodatek osłonowy.

W miesiącu lutym 2022 roku umieszczona została w Domu Pomocy Społecznej w innej gminie. Organ, do którego osoba złożyła wniosek uznał się niewłaściwym i przekazał wniosek do gminy, w której aktualnie osoba przebywa w DPS.

Czy organ, do którego przesłany został wniosek powinien odmówić przyznania dodatku osłonowego, czy jednak wcześniejszy organ (tj. gmina G) powinien przyznać dodatek i nie przekazywać wniosku do innego organu, ponieważ w dniu składania wniosku osoba faktycznie zamieszkiwała w gminie G?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX