Który organ jest właściwy do uchylenia decyzji uznającej dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ jest właściwy do uchylenia decyzji uznającej dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się?

Dłużnik miał wydaną decyzję uznającą go za dłużnika uchylającego się i zabrane prawo jazdy w gminie X, obecnie mieszka na terenie gminy Y i do tej gminy zgłosił się o zwrot prawa jazdy. Dłużnik spełnia przesłanki do oddania prawa jazdy, gmina Y złożyła wniosek o jego zwrot.

Która gmina – gmina X czy gmina Y – jest organem właściwym do uchylenia decyzji uznającej dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX