Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 6 sierpnia 2018 r. Pani złożyła w Urzędzie Gminy S wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie dziecko w rodzinie. Decyzją wydaną z upoważnienia Wójta Gminy S z dnia 5 września 2018 r. przyznano Pani prawo do świadczenia wychowawczego, na ww. dziecko, na okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

W dniu 25 lipca 2019 r. Pani zgłosiła w Urzędzie Gminy S zmianę miejsca zamieszkania na miasto T. W miesiącu sierpnia 2019 r. akta Pani wraz z decyzją przyznającą prawo do świadczenia wychowawczego zostały przekazane do dalszej realizacji Prezydentowi Miasta T. W miesiącu sierpniu 2019 r. i wrześniu 2019 r. Prezydent Miasta T zrealizował wypłatę świadczenia wychowawczego na podstawie decyzji Wójta Gminy S.

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że Pani od miesiąca lipca 2019 r. nie mieszka z dziećmi i nie sprawuje na nimi opieki. Pani wyprowadziła się z domu. Dzieci mieszkają z ojcem, który sprawuje na nimi opiekę. Ponadto ustalono również, że Pani nie mieszka na terenie miasta T. Obecnie mieszka na terenie gminy A.

Który organ jest właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie określenia nienależnie pobranego świadczenia, za okres od lipca 2019 r. do września 2019 r., Wójt Gminy S za miesiąc lipiec 2019 r., Prezydent Miasta T za miesiąc sierpień i wrzesień 2019 r. czy Wójt Gminy A, gdzie obecnie Pani mieszka?

Proszę również o wskazanie podstawy prawnej do przekazana dokumentów do organu, który jest właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie nienależne pobranego świadczenia wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?