Który organ jest właściwy do dokonania zmiany nazwy szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy gminą, która prowadzi zespół szkół ponadgimnazjalnych, w skład którego wchodzi technikum mechaniczne. Rada pedagogiczna zespołu podjęła uchwałę o zmianę nazwy na "technikum" i wystąpiła do gminy o dokonanie tej zmiany.

Jaka jest procedura zmiany nazwy szkoły?

Czy my jako gmina musimy wystąpić do powiatu o zezwolenie na zmianę nazwy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX