Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 15 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ i na podstawie jakich przepisów jest właściwy do wyegzekwowania obowiązku zachowania odstępu 1,5 m od ogrodzenia działki do linii brzegowej jeziora?

Ogrodzenie jest niższe niż 2,20 m, a zatem co do zasady jego budowa nie podlega regulacjom ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud. (nie podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?