Który organ dokonuje kontroli lub czynności w zakresie objętym świadectwem charakterystyki energetycznej budynków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Który organ dokonuje kontroli lub czynności, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. d tiret cztery ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków – dalej u.w.t., tj. art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków – dalej u.c.e.b., w zakresie objętym świadectwem charakterystyki energetycznej budynków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX