Który OPS jest właściwym miejscowo do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej? - OpenLEX

Który OPS jest właściwym miejscowo do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 1 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do naszego OPS przesłano dokumenty dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

Sytuacja przedstawia się następująco:

Pan jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym, jest całkowicie ubezwłasnowolniony. Od 10-09-2021 r. przebywa w DPS na terenie naszej gminy. OPS w gminie X przesłał nam dokumenty dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego uznał się za niewłaściwy do dalszej wypłaty świadczenia.

Z dokumentów tych wynika, iż Pan miał opiekuna prawnego do 14-07-2020 r. opiekunem była matka. Ze względu na stan chorobowy Sąd Rejonowy zwolnił ją z pełnienia funkcji opiekuna. OPS w gminie X powziął tę informację we wrześniu 2021 r. po tym, jak otrzymał pismo z DPS z naszej gminy, że Pan od 10-09-2021 r. przebywa u nich. OPS X przekazał nam dokumenty celem dalszej realizacji. Obecnie nie ma ustalonego opiekuna prawnego, decyzja jest wydana na byłego opiekuna prawnego.

Jak w takiej sytuacji powinniśmy postąpić?

Czy odesłać dokumenty do OPS w gminie X i uznać się za organ niewłaściwy, ponieważ nie ma ustalonego opiekuna prawnego, czy przesłać dokumenty do SKO o ustalenie organu właściwego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX