Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 lutego 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 stycznia 2015 r.

PYTANIE

Czy w przypadku jednostki samorządu terytorialnego do grupy osób wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - dalej u.o.d.o., należą także pracownicy, emeryci, uczniowie i absolwenci podległych jednostce szkół?

Jednostka samorządu terytorialnego gromadzi dane o ww. osobach na podstawie obowiązujących przepisów prawa - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. oraz ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, m.in.:

1)

system informacji oświatowej (SIO) – dane nauczycieli i uczniów,

2)

arkusze organizacyjne szkół – dane nauczycieli,

3)

awans zawodowy nauczycieli – dane nauczycieli,

4)

nagrody burmistrza w związku z Dniem Edukacji Narodowej – dane nauczycieli,

5)

pomoc zdrowotna dla nauczycieli (art. 72 KN) – dane nauczycieli.

A także:

1)

pomoc materialna dla uczniów (dane uczniów) oraz

2)

obowiązek szkolny i nauki (dane uczniów), gdzie większość to uczniowie podległych JST szkół;

3)

zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, gdzie większość to absolwenci podległych JST szkół.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?