Które zajęcia nauczyciela wpisuje się do SIO?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczycielom wpisano w SIO następujące obowiązki: zajęcia rozwijające uzdolnienia (koło języka angielskiego) - typ obowiązku: pozostałe; zajęcia kształtujące kreatywność - typ obowiązku: pozostałe; zajęcia przedmiotowe - w szkole - typ obowiązku: zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.

Które z nich wpisuje się do SIO w danych dziedzinowych uczniów, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX