Które wagi należy uwzględnić, ustalając w 2019 r. wysokość dotacji dla ucznia niepublicznego technikum, w którym realizowany... - OpenLEX

Które wagi należy uwzględnić, ustalając w 2019 r. wysokość dotacji dla ucznia niepublicznego technikum, w którym realizowany jest obowiązek nauki, kształcącego w zawodzie technik budownictwa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Które wagi należy uwzględnić, ustalając w 2019 r. wysokość dotacji dla ucznia niepublicznego technikum, w którym realizowany jest obowiązek nauki, kształcącego w zawodzie technik budownictwa? Czy należy doliczać również nową wagę P47? W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wpisano, że wagę P47 wprowadza się na realizację działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czy środki te dotyczą wiec poradni psychologiczno-pedagogicznych, czy należy je przekazać z dotacją dla szkoły niepublicznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?