Które urządzenia dźwigowe podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majer Roman
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Które urządzenia dźwigowe podlegają kontroli Urzędu Dozoru Technicznego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access