Które rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli w odniesieniu do wymagań składanej przez nauczycieli dokumentacji należy zastosować przy egzaminie na mianowanie w 2023 roku?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: KALIŃSKA ANNA
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Które rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli w odniesieniu do wymagań, składanej przez nauczycieli dokumentacji czy wezwania do uzupełnienia braków w złożonej dokumentacji należy zastosować przy egzaminie na mianowanie w 2023 roku w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w § 10 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela z dnia 05.08.2022 r. w sytuacji, kiedy rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dniem 1 września 2022 r. utraciło moc? Czy w dokumentacji z postępowania egzaminacyjnego (protokół) wpisujemy jako podstawę prawną rozporządzenie z 2018 r., czy z 2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX