Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W roku 2002 rolnik zalesił grunt rolny na zasadach określonych w nieobowiązującej już ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia – dalej u.p.g.r.z. i otrzymuje comiesięczny ekwiwalent za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wypłacany przez starostę. Przepis art. 7 ust. 6a u.p.g.r.z. dawał możliwość sprzedaży gruntu wraz z prawem do ekwiwalentu.

Które przepisy w chwili obecnej regulują możliwość i zasady sprzedaży bądź darowizny gruntów wyłączonych z produkcji rolnej i objętych ekwiwalentem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?