Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Które przepisy określają zasady prowadzenia rachunkowości Rad Rodziców w szkołach?

Czy jest obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego z działalności Rad Rodziców, jeśli tak, to jaki powinien być jego zakres?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?