Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 11 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Które postępowanie administracyjne ma pierwszeństwo, czy też mogą być prowadzone niezależnie: wszczęte przez organ nadzoru budowlanego w sprawie istotnych odstępstw od projektu budowlanego czy wznowieniowe w aab w sprawie pozwolenia na budowę?

Istnieje przypuszczenie że decyzja o pozwoleniu na budowę jest obarczona wadą.

Czy organ nadzoru budowlanego może wydać decyzję z art. 51 ust.1 pkt 3 pr. bud., jeśli postępowanie wznowieniowe w aab nie zostało zakończone?

Obiekt jest w trakcie realizacji a roboty zostały wstrzymane.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?