Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 25 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nie ma odrębnych przepisów, które regulują procedurę usuwania drzew rosnących w lesie, jeśli drzewa te zagrażają bezpieczeństwu linii energetycznej przebiegającej przez las. Niemniej jednak starosta powinien wydać zgodę na wycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu urządzeń przesyłowych.

Które konkretnie przepisy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) - dalej u.l. mogą stanowić podstawę wydania przez starostę decyzji na wycinkę drzew z lasu - drzew, które zagrażają funkcjonowaniu linii energetycznych, w poniższych przypadkach:

- wycinka pod liniami nie znajduje odzwierciedlenia w UPUL czy ISL,

- gminy nie mają opracowanych UPUL czy ISL?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację