Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 12 stycznia 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dot. pomocy materialnej dla uczniów. W art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o., ustawodawca mówi o tym, że Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Ustawodawca nie precyzuje jednak pojęcia "zamieszkiwania". Wobec tego, która z gmin powinna wypłacić stypendium szkolne dla ucznia, który na stałe zameldowany jest na terenie gminy X, natomiast uczy się i mieszka w internacie na terenie gminy Y i tu jest zameldowany czasowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?