Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca zamierza zbierać odpady złomu, kabli oraz baterii na terenie jednej działki. Odpady będą zbierane na placu magazynowym oraz w magazynie. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi: 250 Mg. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji... wynosi 573,99 Mg. Na placu będą zbierane odpady: metali w ilości 496, 68 Mg, kabli w ilości 0,49 Mg, baterii w ilości 2,48 Mg. Na placu będą zbierane odpady metali w ilości 74,34 Mg.

Którą stawkę przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7.02.2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń (Dz.U. z 2019 r. poz. 256) – dalej r.w.s.z.r.?

Jaka będzie wysokość zabezpieczenia roszczeń?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?