Którą podstawę prawną przy uchwale rady pedagogicznej powinno się podać w kontekście klasyfikacji klasy programowo najwyższej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Balicki Adam
Odpowiedzi udzielono: 19 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Którą podstawę prawną przy uchwale rady pedagogicznej powinno się podać w kontekście klasyfikacji klasy programowo najwyższej - dotyczy klasy 8 oraz klasy maturalnej? Którą uchwałę rady pedagogicznej powinno się wpisać do arkusza ocen? Czy przy klasach 8 i maturalnej powinny być dwie uchwały, czyli końcowa i roczna? Czy powinny być one uwzględnione w arkuszu ocen?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX