Która gmina powinna wypłacać zasiłek stały i zasiłki celowe osobie ubezwłasnowolnionej, której zmieniono opiekuna prawnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 stycznia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba ubezwłasnowolniona a opiekun prawny - która gmina powinna wypłacać świadczenia?

Osoba ubezwłasnowolniona mieszka w Gminie X i również z Gminy X ma przyznanego opiekuna prawnego, więc w Gminie X wypłacany jest zasiłek stały i zasiłki celowe z OPS. Od grudnia br. Sąd zmienił opiekuna prawnego ww., który zamieszkuje Gminę Y.

Zatem, OPS Gminy X przesłał do Gminy Y dokumentację w sprawie kontynuacji wypłaty zasiłku stałego, jak i zaplanowanego do przyznania zasiłku celowego.

Czy Gmina Y ma wypłacać zasiłki?

Czy wypłacać i przekazywać noty obciążeniowe do Gminy X - właściwości miejscowej ubezwłasnowolnionego?

Czy podjąć spór kompetencyjny?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access