Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

We wrześniu 2014 r. podopieczna (mieszkanka gminy A) w szpitalu na terenie gminy B (na terenie właściwości innego OPS) urodziła dziecko, które pozostawiła w szpitalu. Dziecko ze szpitala trafiło do pogotowia rodzinnego i przebywało tam do miesiąca marca 2015 r., a następnie zostało adoptowane. PCPR za ww. okres obciążył wydatkami związanymi z umieszczeniem dziecka w pogotowiu rodzinnym naszą gminę A - gminę miejsca zamieszkania matki.

Która z gmin powinna ponieść wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w pogotowiu rodzinnym: - gmina A - gmina miejsca zamieszkania matki A, czy gmina B - gmina miejsca narodzin dziecka?

Czy PCPR postąpił właściwie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?