Która gmina jest właściwa miejscowo do sprawienia pochówku dziecka martwo urodzonego? - OpenLEX

Która gmina jest właściwa miejscowo do sprawienia pochówku dziecka martwo urodzonego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2020 r.

PYTANIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w R. przysłał Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w W. notę księgową do zapłacenia za pochówek martwo urodzonego dziecka, w szpitalu w R. Matka dziecka (zameldowana jest na terenie gminy W.), zrezygnowała z możliwości dokonania pochówku, oświadczyła, że pochówku nie dokona także najbliższa rodzina.

W związku z powyższym, MGOPS w R. dokonał pochówku na Cmentarzu Parafialnym w R. Powołując się na art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 101 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, zwrócił się MOPS w W. o zwrot poniesionych wydatków.

Czy MOPS w W. powinien zapłacić notę księgową, czy MGOPS w R.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX