Która gmina jest uprawniona do rozpatrzenia wniosku o objęcie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dziecko z terenu gminy Y postanowieniem sądu zostało umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innej gminy X. Dziecko ma biologicznych rodziców, którzy mają ograniczone prawa rodzicielskie. Ojciec mieszka na terenie gminy Y, a matka na terenie gminy Z.

Dyrektor placówki, w której umieszczone jest dziecko złożył do miejscowego OPS (gmina X) wniosek o objęcie dziecka specjalistami usługami opiekuńczymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina X uznała, że dyrektor nie ma kompetencji w tym zakresie i przekazała sprawę do gminy Y - miejsca zamieszkania ojca.

Która gmina jest uprawniona do rozpatrzenia wniosku o objęcie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej SUO dla osób z zaburzeniami psychicznymi?

Jak powinna być przeprowadzona procedura przyznania takiej pomocy?

Z kim należy przeprowadzić wywiad środowiskowy do udzielenia pomocy i na jakiej podstawie ustalić sytuację dochodową (kogo dochód należy brać pod uwagę)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX