Która gmina jest organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba w okresie zasiłkowym 2014/2015 pobierała zasiłki rodzinne i zasiłek pielęgnacyjny. W 2020 r. ustalono koordynację za ten okres zasiłkowy. W 2021 r. strona zmieniła miejsce zamieszkania, (nadal w Polsce, lecz inny organ właściwy). W lipcu 2022 r. Wojewoda wydał decyzję żądającą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Która gmina jest organem właściwym do prowadzenia postępowania, czy ta z okresu zasiłkowego 2014/2015 czy obecna?

Czy gmina powinna przekazać decyzję o zwrocie do gminy obecnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX