Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 101 ust. 2 u.p.s., w przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Osoba zagrożona bezdomnością ma meldunek czasowy do 2021 r. na terenie naszej gminy. Zameldowanie na pobyt stały ma na terenie innej gminy. Pobiera również na terenie naszej gminy świadczenia pieniężne z OPS.

Która w tym przypadku jest właściwa miejscowo gmina do ewentualnego skierowania osoby do schroniska dla osób bezdomnych i ponoszenia odpłatności?

Czy osobę zamieszkującą w kontenerze mieszkalnym można uznać za osobę bezdomną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację