Kto zapewnia opiekuna faktycznego na czas transportu sanitarnego i pobytu w SOR ucznia po wypadku w szkole? - OpenLEX

Kto zapewnia opiekuna faktycznego na czas transportu sanitarnego i pobytu w SOR ucznia po wypadku w szkole?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto zapewnia opiekuna faktycznego na czas transportu sanitarnego i pobytu np. w SOR dla małoletniego pacjenta (dziecka) przebywającego na leczeniu w podmiocie leczniczym udzielającym mu świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza dla dzieci i młodzieży tj. podmiot leczniczy czy szkoła - w czasie gdy do nagłego zdarzenia (wypadku) doszło:

- na terenie budynków szkoły specjalnej zorganizowanej przy tym podmiocie leczniczym np. w trakcie zajęć lekcyjnych,

- na terenie podmiotu leczniczego, ale w trakcie zajęć wychowawczych np. w trakcie specjalnych działań opiekuńczo wychowawczych o jakich mowa w r.o.k.,

- czy w obu ww. przypadkach znajdzie zastosowanie art. 17 ust. 2 u.o.z.u. i opiekuna faktycznego w postaci pielęgniarki środowiskowej lub higienistki albo innego pracownika szkoły podejmuje kierownik zespołu ratownictwa medycznego po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX