Kto zajmuje się organizacją pieczy zastępczej, gdy małoletnia została porzucona w szpitalu przez rodziców po podpisaniu stosownych dokumentów o zrzeczeniu się praw?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z art. 191 ust. 8 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kto zajmuje się organizacją pieczy zastępczej dla małoletniego, w związku z tym, że małoletnia została porzucona w szpitalu przez rodziców po podpisaniu stosownych dokumentów o zrzeczeniu się praw?

Rodzice dziecka pochodzą z innego powiatu niż miejsce urodzenia dziecka.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX