Kto wydaje ostateczną decyzję, o której mowa w art. 1a ust. 2a u.p.o.l. w zakresie zaniechania płacenia podatku od nieruchomości od odłączonej sieci wodociągowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamiński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Kto wydaje ostateczną decyzję, o której mowa w art. 1a ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zakresie zaniechania płacenia podatku od nieruchomości od odłączonej sieci wodociągowej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access