Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sytuacji, gdy wypadkowi przy pracy ulegnie zakładowy społeczny inspektor pracy (nie funkcjonuje oddziałowy SIP) w skład zespołu powypadkowego wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne szkolenie bhp.

Kto wybiera przedstawiciela pracowników, który reprezentuje ich w składzie zespołu powypadkowego?

Czy ma zastosowanie w tej sytuacji art. 23713a k.p., czy wskazuje go pracodawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację