Kto w świetle obowiązującego prawa jest pracownikiem ochrony zdrowia? - OpenLEX

Kto w świetle obowiązującego prawa jest pracownikiem ochrony zdrowia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 6 czerwca 2006 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 23 maja Rada Ministrów zaakceptowała "Informację dla Sejmu RP o sytuacji w ochronie zdrowia", przedłożoną przez Ministra Zdrowia.

Dokument jest kompleksowym, wieloaspektowym opracowaniem dotyczącym systemu opieki zdrowotnej w Polsce, zawierającym analizę jego funkcjonowania i propozycje działań zmierzających do naprawy systemu.

Program przestawiony w ww. dokumencie przez Ministra Zdrowia zakłada m.in., iż zwiekszenie puli środków finansowych pozwoli na znaczący wzrost wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej otrzymają dodatkowo środki finansowe w wysokości odpowiadającej 30% funduszu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Kto w świetle obowiązującego prawa jest pracownikiem ochrony zdrowia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX