Kto w spółce z o.o. ponosi odpowiedzialność za niewykorzystany przez członków zarządu i głównego księgowego urlop?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szymański Kamil
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 128 kodeksu pracy do osób zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy zalicza się w spółce z o.o. członków zarządu i głównego księgowego.

Która z tych osób odpowiada za niewykorzystany przez członków zarządu i głównego księgowego urlop?

Prezes zarządu ma wprawdzie głos decydujący, ale jedynie w oparciu i w sprawach uregulowanych przez przepisy korporacyjne (kodeks spółek handlowych).

A co z przepisami kodeksu pracy?

Żaden z nich nie wskazuje prezesa zarządu, jako jedynego reprezentanta pracodawcy.

Kto więc odpowiada za wykroczenie, o którym mowa wyżej, jeżeli osoby zarządzające w imieniu pracodawcy zakładem pracy nie podzieliły między sobą kompetencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX